Category: Khai sáng kỷ nguyên thứ hai

Khai sáng kỷ nguyên thứ 2

Bẩm sinh mọi con người, dù thuộc chủng tộc nào, đều có những khả năng như nhau. Những chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống của các dân tộc là hậu quả của điều kiện văn hóa, địa lý, tài nguyên thiên nhiên và cách tổ chức xã hội. Trong những yếu tố đó tổ chức xã hội có tầm quan  trọng vượt hẳn. Tổ chức xã hội tốt hay xấu, khéo hay vụng có thể thay đổi hẳn số phận của một dân tộc. Chính vì thế mà nhiều quốc gia mặc dầu đất đai chật hẹp, tài nguyên ít ỏi vẫn vươn lên mạnh mẽ trong khi nhiều quốc gia khác tuy rất được thiên nhiên ưu đãi mà vẫn quằn quại trong nghèo đói. Trong nhận thức đó sự thua kém hổ nhục hiện nay vừa bắt buộc chúng ta suy nghĩ về mình để tìm một lối đi cho mình vừa cho phép chúng ta tin tưởng rằng nếu tổ chức lại đất nước một cách hợp lý, nghĩa là đặt nền tảng trên những giá trị đúng, chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói và sẽ vươn  lên mạnh mẽ.

Mời các bạn đọc KHAI SÁNG KỶ NGUYÊN THỨ HAI, dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Việt Nam đang ở đâu giữa làn sóng dân chủ thứ tư đang trào dâng trên toàn thế giới? Chúng ta muốn xây dựng một nước Việt Nam dân chủ trên nền tảng tư tưởng nào và theo những định hướng chính nào? Phải đấu tranh như thế nào để chấm dứt chế độ độc tài và mở ra kỷ nguyên dân chủ? Sau đó quản lý giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ như thế nào? Việt Nam còn có thể có một chỗ đứng xứng đáng trên thế giới không?

Đó là những câu hỏi mà mọi người dân chủ phải đặt ra. Đó cũng là những câu hỏi mà KHAI SÁNG KỶ NGUYÊN THỨ HAI đóng góp trả lời.